Stichting Antropodium

presenteert vanaf medio oktober 2008 in de reeks

p a r a M U Z I E K

 

de derde audio-CD

 

 


Paramuziek CD 3

Klinkende
nijverheid


 

karakteristieke geluiden uit de bouwnijverheid,
de grafische wereld en de machine-industrie

Stichting Antropodium

 

 

 Klinkende nijverheid


karakteristieke geluiden uit de bouwnijverheid,
de grafische wereld en de machine-industrie

 


Deze CD bevat een diversiteit aan klanken die afkomstig zijn uit onze leefom­geving. Maar klanken uit onze leefomgeving zijn meestal niet gewenst door ons te worden gehoord. Geluid als zodanig wordt meestal afgedaan als hinderlijk kabaal en ze worden daarom volstrekt verworpen.

Maar benaderen we dit geluid op een andere manier dan is het niet meer zo zeker dat we die omgevingsklanken eigenlijk als hinder­lijk ervaren. Ondanks het feit dat de mensheid een zeer grote actieve meute bevat die tijdens hun werk veel lawaai maakt, zijn we langzamerhand toch ook in staat die eigen klankverwekking lichtelijk als positief te beoordelen. Die klanken horen nu eenmaal bij ons. Wat we produceren vinden we goed, mooi en functioneel. Waarom dan ook niet al het geluid dat ermee gepaard gaat?

De klanken op deze CD zijn directe getuige van de mense­lijke nijverheid, soms herkenbaar, soms uiterst raadselachtig. Sommige zijn verouderd vanwege het handmatige werk, andere zijn modern vanwege het electro-machinale karakter. Meest opvallend is wellicht de ritmiek in al deze klanken. En soms werkt die ritmiek aan­stekelijk, brengt die ritmiek zelfs een lichte vervoering in ons teweeg. En daarmee hangt dan die moeilijk te doorgronden esthetische waarde samen, alsof het om een bijzondere soort muziek gaat.

Om die specifieke reden wordt hier de ongebruikelijke term «paramuziek» ingevoerd: klanken die de indruk wekken esthetisch van ­waarde te zijn. En of het nu ritme, rotatie, metriek of klank­kleuren betreft, jazeker, het zit allemaal flink tegen heden­daagse muziek aan en nog meer tegen de definitie ervan.


recensie over deze CD

http://www.moorsmagazine.com/muziek3/klinkendenijverheid.html

 

 

 

 

Bouwnijverheid

Spanningbemaling   de meditatieve (nachtelijke) ritmen van vier verschillende
bemalingspompen die de grondwaterdruk in een bouwput verlagen en op
peil houden – veel detailklanken en pulserend water in grondwaterslangen

(opname: aanleg woonwijk Maïsbaai, Middelburg –  Phons Bakx, 25 februari 1992) …... 15'41

 


Heistelling   het inslaan van betonnen funderingspalen door een mobiele heistelling met een

hydraulische impacthamer - imposante weerkaatsingen in de directe omgeving van de inslagpulsen
(opname: aanleg hoofdkantoor Rijkswaterstaat Directie Zeeland, Poelendaelesingel te Middelburg – Phons Bakx, 2 september 2003) …... 8’00 

Betonpomp  het frequent wegschieten van betonmortel vanaf een mortelwagen
geleid door een slang langs een betonverdeelmast en over vlotters op het wateroppervlak

(opname: herstelwerkzaamheden in de bouwput aan de Zuidsingel, Middelburg –  Phons Bakx, 2 juli 2008) …... 4’03

 

 

Betimmeren - grondverplaatsen - boren    timmerwerkzaamheden aan betonbekisting
afgewisseld met klanken van een grondgraafmachine en een pneumatische (dril)boor

(opname: stadscentrum Salzburg, Oostenrijk – VPRO/Phons Bakx, 6 februari 1992) ….. 2'10

 

             

 

Bestratingswerk   de karakteristiek klinkende kaphamers van stratenmakers tijdens
de straataanleg met gebakken klinkers in keperverband - aanvoer per kruiwagen van straatklinkers

(opname: bestratingwerk aan de Bachtensteene/Stadhuisstraat, Middelburg – Phons Bakx, september 2003) ..... 1'10

              

 

Grafische wereld

 

Drukpers   een antieke drukpers drukt naamkaartjes 

(opname: de Drvkkery, Middelburg – Phons Bakx, september 2003).... 4'32

 

 

 

Industrie 

 

 

Productieketen grondstoffen   geluidscompositie van diverse klankbronnen in de productieketen
van grondstoffen voor de fabricage van aandrijfmechanieken, motorblokken en motoronderdelen
van oceaanwaardige schepen - (incl. proef-indraaien scheepsmotor Wärtsilä L38V12)
(opname: in de assemblage-, opslag-, eindafwerkings- en  de (voormalige Stork) railkranenhal, alsook op de spuitafdeling en bij
verscheidene robotbanken in de 
scheepsmotorenfabriek Wärtsilä, Zwolle – Phons Bakx / Jules Bitter, 5 november 2002)..... 27'34


 

Roterende scheepsmotor  het indraaien van een
nieuwe dieselmotor Wärtsilä 26V12 gekoppeld aan de waterrem 

(de rotatieklanken zijn voor een gedeelte op variable toonfrequenties hoorbaar gemaakt) 

(opname: afdeling proefstand scheepsmotorenfabriek Wärtsilä, Zwolle – Phons Bakx / Jules Bitter, 5 november 2002)..... 7'54

 

 

________________________________

 

 

 

De CD bevat een korte tekstinleiding waarin de diverse onderwerpen worden toegelicht.

Evenals de eerste en de tweede CD-uitgave van Antropodium rekent Stichting Antropodium  

deze karakteristieke kakofonieën tot het genre van de «paramuziek». 
De betekenis daarvan is: neigend tot muziek, bijna muziek, tegen muziek aan 

 

 

omslag in kleur z/w-illustraties brochuretekst: Phons Bakx cd-labelontwerp bronvermeldingen

tijdsuur:  71 min. 23 secverkoopprijs: 8,00 euro (excl. porto 2,00 euro) gesplitst in 8 tracks 

 

 


als u geïnteresseerd bent, kunt u deze cd bestellen bij


Stichting Antropodium,
Lijsterbeslaan 19,
4334 BM, Middelburg (NL) 

in voorbereiding:

ANTROPODIUM's PARAMUZIEK CD 4:

Klinkend
transport