ossekarren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O O R      W I E      K A B A A L     G R A A G   V E R D R A G E N     M A G 

V O O R   W I E       K A B A A L  O  Z O  R A AG   V E R D R A G E N    M A G 
V O O R   W I E   K A B A A L  O  G R A AG   V E R D R A G E N    M A G 

    V O O R    W I E     K A B A A L    G R A A G     V E R D R A G E N    M A G

    V O O R    W I E     K A B A A L     G R A A G     V E R D R A G E N     M A G 
   V O O R   W I E   K A B A A L   G R A A G   V E R D R A G E N    M A G


 

een exravagante audio-CD 
in de reeks

P A R A M U Z I E K
Cantadeiras dos
carros de bois


ofwel

de zangeressen van
de Braziliaanse ossekar


 

 

Op deze CD zijn de kakofonieën bijeengebracht van het Braziliaanse cultuurfenomeen waarin het kabaal van osse­karren met houten wiel­­­assen die onop­hou­delijk en oorverdovend krijsen, pie­pen en knarsen, de hoofdrol spelen.

 

De wielassen zijn zo geconstrueerd dat een dergelijk monu­men­ta­al ge­luid direct al bij de minste beweging ontstaat.

 

Door de eeuwen heen groeide de reputatie van de ossekar in het uitgestrekte Braziliaanse land uit

tot een machtig sym­bool van het 

vroegere agra­ri­sche trans­port.

 

 

citaat Marquim de Rute, publicist:

 

« Volgens mij overdrijf ik niet, en als ik overdrijf dan heb ik het toch niét mis,
want voor poëzie zijn de maatstaven namelijk onpeilbaar.
Ja, de geluiden van de ossewagens zijn in staat om een
willekeurige Stradivarius-viool rood van jaloezie te doen aanlopen. »

 

Lees hier een recensie over deze CD 

 

 


 

 

 

Het Trieste der Tropen 
  Claude Lévi-Strauss

Etnoloog Claude Lévi-Strauss beschreef de oude paden en wegen van het Brazi­liaan­se landschap. Zoals de estradas muladas voor de muildieren en de estra­das boiadas voor de osse­wagens:

“Op deze laatste was vaak twee-drie uur lang een mono­toon, oorver­scheurend gekrijs te horen dat iedereen die er niet aan gewend was een zenuw­instorting na­bij bracht en dat veroorzaakt werd door de wrijving van de as van een lang­zaam naderende wagen. Deze oeroude vehikels die men in de zestiende eeuw vanuit het Middellandse Zee­gebied had ingevoerd en waar ze door de eeuwen heen geen verande­ring­en hadden onder­gaan, be­stonden uit een zware dissel, zijwanden van vlechtwerk die beiden direct op de as rustten en zware massieve wielen zonder spaken en zonder naaf. De trekdie­ren waren reeds uitgeput als zij erin slaagden de krijsende weerstand van de as te overwin­nen en de wagen in bewe­ging te brengen.”


(tekstpassage uit 1955)

 

 

 

 


Phons Bakx over deze CD-uitgave:

Pas nà 26 jaar zie ik als publicist schoon kans een audio-CD samen te stellen

waarop de specifieke geluiden te horen zijn van een Braziliaanse cultuurverschijnsel van

inlandse ossekarren waarin hun krijsende en knarsende wielassen de hoofdrol spelen. Ik heb lang

gewacht om dit unieke onderwerp enigszins te kunnen uitdiepen. Mijn kennismaking met dit verschijnsel

lag in het zien van een Braziliaanse speelfilm op televisie in 1982. Ik heb langdurig gezocht naar
deze geluidsopnamen, en alle op deze audio-CD aanwezige opnamen zijn dan ook afkomstig van het
internet-kanaal YouTube. Ik heb ze tot compilaties gemaakt.

 


                      
             

transport van seculenten per ossekar           
  

 

 

 

 De CD bevat een tekstbrochure waarin o.m. beschreven:
de ontstaansgeschiedenis van de kar in Zuid-Europa, 

de ossekar in het Braziliaanse volksleven, en de wrijvende
werking van de wielas-onderdelen die de klank gestalte geeft.
 

  

omslag en foto's in kleur z/w-illustraties brochuretekst: Phons Bakx (12 p.) cd-labelontwerp 

tijdsuur:  33 min. 41 sec. verkoopprijs: 8,00 euro (excl. porto 2,00 euro) gesplitst in 8 tracks 
verantwoording met uitvoerige bronvermeldingen

 


als u geïnteresseerd bent, kunt

u deze buitengewone cd bestellen bij


Stichting Antropodium,
Lijsterbeslaan 19,
4334 BM,
Middelburg (NL)

i-meel: 

PhonsBakxapestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl