74
. ETNOGRAFISCHE REPLICA  -  Aidije / aidye / aije (1)

zoemhout-riviermonster, zoemhout-watergeest  -  zwarte tekening van een vis op beukenhout, naar voorbeeld
van een traditioneel zoemhout van de Bororo-indianen uit het jaar 1890, Alto XingúBrazilië

(replica © Phons Bakx / foto: Izz van Elk)