45. ETNOGRAFISCHE REPLICA Rhombe d’Ebusana

gemurmel van geesten -  naar voorbeeld van een traditioneel zoemhout van de Diola-bevolking uit

Basse Casamance, Zuid-Senegal, West-Afrika.

(replica © Phons Bakx / foto: Izz van Elk)