44. ETNOGRAFISCHE REPLICA. Rhombe circumsaharienne

zoemhout uit de Sahara - naar het voorbeeld van een traditioneel zoemhout afkomstig
uit de nabijheid van de Sahara, vermoedelijk West-Afrika.

(replica Phons Bakx / foto: Izz van Elk)