37. ETNOGRAFISCHE REPLICA Tiparu

zoemhout met vooroudergeest -  naar voorbeeld van een groot, laat negentiendeeeuws zoemhout behorend tot de cultuur van de

Ipi-Orokolo-stammen uit het dorp Vailala, Purari-delta in Papuan Gulf, Niugini. Onder de Ipi wordt verstaan de clans van de Toar-Ipi en van de Morea-Ipi.
(replica © Phons Bakx / foto: Izz van Elk)