18. Bullroarer met corroboree-dansers

naar een voorbeeld van een oud, traditioneel zoemhout uit Australi

Etnografische gegevens niet bekend.

(replica, Phons Bakx / foto: Izz van Elk)