134. Ρόμβος (rómbos), 
kώνος (koonos)
«ruit» of «toverrad, magisch wiel», «kegel»
OUDHEID - replica van het histo­rische, ruit­vormige zoembrons uit het Oude Hellas
(© replica: Phons Bakx – foto: Izz van Elk)