133. Menait van Gebelên
«zoemobject uit Gebelên»
OUDHEID - Boven-Egypte, periode
Negadeh III (± 3300 v.C.), locatie: Gebelên, nabij Luxor

(© replica: Phons Bakx – foto: Izz van Elk)