131. ARCHEOLOGISCHE REPLICA Dekoratyfe hinger / lytse gnsbonk

decoratieve (wand)hanger / klein zoembot - ALDE SKIEDENIS / OUDE GESCHIEDENIS naar voorbeeld van een archeologische vondst van

bot dat tot de leefcultuur der Frisii (ook omschreven als de Frisiaevones) behoorde ten tijde van de historische gouw Eastergoa. Het object werd gevonden

tijdens de afgravingen van een terp bij Dokkum. Het blijft zeer twijfelachtig of het hier daadwerkelijk om een kleine rhombus-zoemer gaat (5,6 x 0, 55 cm).
(vergrote replica Phons Bakx / foto: Izz van Elk)