I.  lente / spring

 

II. zomer / summer

III. herfst / autumn

 

IV. winter / winter

 

 

 

NL

 

DE SOUTERRAIN SESSIES
deel 1 t/m deel 4
Mondharptrio Aubergine

besproken door

Mark D. Poss

 

in: Pluck-n-Post

De Officiële Nieuwsbrief van het Mondharpgilde,

Jaargang 13, editie 1, Lente 2009, p. 6 //

69954  Hidden Valley Lane Cove,

Oregeon (97824),  Verenigde Staten van Amerika
______________________________

 

Zo nu en dan onderneemt iemand een project dat zowel als concept alsook in de uitvoering ervan, ronduit gedurfd is. Dit is het geval met “De Souterrain Sessies” van Mondharptrio Aubergine.

 

Hun eigen promotietekst vertelt: “De Souterrain Sessies gelden [het staat er echt zo] als het allergrootste opname-project van de mondharp dat ooit in de geschiedenis van het instrument werd gerealiseerd.”

 

“In een half-ondergrondse ruimte van een voormalige Nederlandse broodbakkerij belegde Mondharptrio Aubergine 21 muzieksessies, om in 2008 over de periode van vier jaargetijden tot 301 mondharp­improvisaties te komen. Dit staat gelijk met 17 uur, 14 minuten en 14 seconden aan eigen, driestemmige mondharpmuziek”

 

“Enkel de beste resultaten zullen in een reeks van vier CD’s worden uitgebracht, met telkens hetzelfde ontwerp afgewisseld in rood, groen, blauw of okergeel. Het merendeel van de sessies is gewijd aan driestemmig klankspel op de mondharp, iets dat - gezien de oude tradities van dit in­stru­ment - erg ongewoon is. In beginsel is elke speler van het trio met 13 verschillend ge­stem­de mondharpen uitgerust, binnen het octaaf in een chro­ma­tische toonladder oplopend van een lage C tot de eerst hogergelegen c.”

 

Mondharptrio Aubergine bestaat uit: Janus Filius, Phons Bakx en Izz van Elk, alledrie welbekende en uitzonderlijke mondharpers in Nederland. Zij gebruikten in totaal meer dan 60 mondharpen van diverse mondharp­makers, her en der over de opnamen verspreid. Zoals ik het hoor, verklanken zij van die mondharpen ook al de onderlinge kwaliteitsverschillen.

Een aantal opnamen zijn aangevuld met enkele andere (slag)instrumenten, maar de meerderheid wordt bepaald door drie mond­harpen bijeen. Op elke CD heeft elke speler een vaste inplaatsing in het ruimtelijke stereobeeld, zodat je over allevier de delen altijd aan de weet komt welke van de drie spelers je specifiek hoort.

 

De opnamekwaliteit is onovertroffen.

Elke CD bevat uitvoerige informatie.

Afgezien van het gegeven dat elk muziekstuk geïmproviseerd is, hebben ze ook allemaal iets onvoorziens. Ze reiken van grilligheid tot nauwgezet bestudeerd. Van streekgebonden tot wereldomvattend. Van somberesque tot uitbundigheid.

Na verscheidene keren te hebben geluisterd, ontdek je van de diverse instrumenten de vele nuanceverschillen, welke door de spelers nu en dan in ondoorgrondelijke speltechnieken worden verklankt.

 

Mijn enige beklag is dat het trio de stemming, telkens verbonden met nieuwe toonsoorten, onvoldoende variëren, waardoor het tempo van het voorgaande muziekstuk al te gemakkelijk overgaat in het daaropvolgende stuk.

 

Maar bent u zoals ik, en draag je je MP3-speler bij je terwijl je uit wandelen gaat, dan vuurt deze mondharpmuziek je flink aan stevige stappen te nemen.

 

Deze CD-reeks behelst een scherpzinnige studie in de oneindige muzikale mogelijkheden die dit prachtige instrument een speler bieden kan. Iedereen - en zeker alle mondharpers - zou deze complete CD-serie moeten begeren.

 

 

ENG

 

THE UNDERGROUND SESSIONS
1 through 4
Jew's Harp Trio Aubergine

reviewed by

Mark D. Poss

 

in: Pluck-n-Post

The Official Newsletter of

The Jew’s Harp Guild – Volume 13,

Issue 1 Spring 2009, p. 6 // 69954 Hidden

Valley Lane Cove, Oregon (97824),

United States of America

___________________________________

 

Every so often someone undertakes a
project that is audacious in both concept
and execution. This is the case with "The
Underground Sessions" by the Jew's Harp Trio Aubergine.

 

Their promotional material explains: "The Underground Sessions obtains [sic] to be the largest project on recording of the
Jew´s harp that is ever realized in the
history of this instrument.”

 

“21 musical sessions were organized in the subterranean room of a former bread bakery in Holland. In the period of the four seasons of 2008, the Jew’s harp Trio Aubergine has performed (and recorded) 301 improvisati­ons, integrally developed into 17 hours, 14
minutes and 14 seconds of an own kind
(three-voiced) Jew’s harp music."

"But only the top results would be
released in the series of four audio-CD’s in a red, green, blue and yellow-ochre
design. The main part of the sessions
is dedicated to the three-voiced sound play on the Jew's harp, quite an unfamiliar ground in respect to its ancient traditions. In principle each player of the trio used the number of 13 Jew´s harps that is assorted in a chromatic tone scale of one octave (from C to c). "

The Jew's Harp Trio Aubergine are:
Janus Filius, Phons Bakx, and Izz van Elk, all well known 'harpers from Northern Netherlands and all exceptional players. They used over 60 different 'harps by various makers totaled in the recordings and, to my ear, explored the many qualities of each.

 

 

A few of the recordings also include other instruments, primarily a drum but
the bulk are just three 'harps. The
placement of each player in the stereo field is maintained across all the CDs so you can tell consistently who is playing.

 


The recording quality is unsurpassed.

Each CD includes copious liner notes.
Being improvisations, each track is
something unexpected. They range from
whimsical to studied; regional to worldly;
somberesque to exuberant. Upon repeated listenings you will find different nuances in each instrument and sometimes unfathomable techniques employed by the players.

 

My only complaint is that they did not
vary the mood inherent within the different keys enough and often hit the same rhythm (beats per minute) as previous tracks.

 

 

But, if you're like me and wear your personal MP3 player while taking a walk, you'll find yourself trumping along at a brisk pace.

These CDs are an astute study into the
infinite musical possiblities to be found in
this wonderful instrument. Any, and all
'harpers should covet the complete set.