R E C E N S I E    V A N U I T    E N G E L A N D

NL


In Nieuwsbrief 8 (dec. 2008) van het Internationale Mondharp Genootschap werd door Lucy Wright over
de Souterrain Sessies geschreven:

 

´De Souterrain Sessies´ is een vierdelige bloemlezing, geïnspireerd op de jaarseizoenen, beginnend met Lente, Zomer, Herfst en Winter.

Achterop het CD-hoesje staat: ‘de drie spelers verontschuldigen zich op voorhand aan het publiek omdat hun speelstijl met niets te vergelijken is.’ Maar ondanks deze uitspraak brengt hun experimentele aanpak geen enkele klank voort die moeilijk te waarderen zou zijn. Van de vele CD’s die ik met vrienden uitwissel is deze CD-reeks bijzonder in trek, door diezelfde vrienden omschreven als meditatief en kalmerend.


Want het gaat hier om muziekopnamen met een unieke, warme en oorspronkelijke weerklank. Misschien laten de composities van Mondharptrio Aubergine zich nog het best omschrijven als onderzoekingen naar de omvangrijke mogelijkheden in het mondharpspel. Doordat het instrument door hen op verschillende manieren wordt bespeeld, klinken ook talloze klanknuances van het instrument door. Het blijkt
dus veelzijdig te kunnen worden gebruikt.

Tevens geldt de CD-reeks als een proef voor de boventoonharmonieën tussen de drie mondharpers

die in toonstemming zodanig op elkaar afstemmen,

dat elk nummer weer afzonderlijk uitgroeit tot

een boeiende uitvoering.

 

Eén van de hoogtepunten van CD 1, ‘Lente’ is voor mij “John Wright Ouverture”, niet alleen gevoelsmatig, maar ook omdat het een prachtig melodisch muziekstuk is waarin de speelstijl van de man wiens naam met de titel is verbonden, ook daadwerkelijk wordt uitgelicht.

 

 

ENG


In Newsletter 8 (Dec. 2008) of The International Jew’s harp Society, a reviewby Lucy Wright about
the Underground Sessions:

’The Underground Sessions’ is a four
part anthology inspired by the cycle of the seasons, beginning with Spring, Summer, Autumn, and the 4th CD as Winter.

The sleeve notes offer the following disclaimer, ‘The three players apologise that they play in a style that is hard to compare to any other,’ but such experimental approaches have not produced a sound that is difficult to appreciate.

Of many of the CDs I have shared with my friends, this series has been particularly popular, described as meditative and chilled out.

 

These are records with a unique sound
and a warm, primal resonance. Trio Aubergine's compositions can perhaps best be described as explorations of the vast possibilities offered by the Jew´s harp, revealing so many nuances of this versatile instrument.

 

It is also an exercise in harmony, with three players, so in tune with one another, while providing fascinating independent performances.

One of my highlights from CD 1, 'Spring' has to be the “John Wright Overture”, not just for the sentiment but also because it is a great melodic piece which really does evoke the playing style of its namesake.