antro
podium

nieuw schrijfwerk van Phons Bakx
in voorbereiding

    1. Toekomstige publicatie:
      oude visies op embryonale monstervorming

- dit werkstuk gaat in op de allervroegste teratologie ofwel het causale denken over de embryonale monstervorming bij de mens. Vergeleken met de huidige medische wetenschap, ontleende de vroegere artsenij haar raadselachtige inzichten uit het oude magische denken, want het ontbrak ten enenmale langdurig aan evidente empirisch-anatomische lichaamsverkenningen. In dit opzicht zijn de oude registraties van fysiologische onmacht talloos. Het werkstuk bestaat uit een aaneenrijging van bizarre verklaringen en conclusies die sinds de Athener Aeschylus (zesde eeuw v. Chr.), de vrouw onafgebroken vanwege haar menselijke inferioriteit hebben bevooroordeeld.

Mogelijke titel:
De Misstappen van het Levenszaad (Een Paradoxografie)

 

een blemmyae volgens een 11e-eeuws manuscript (tekening: Ph. Bakx)

2. Toekomstige publicatie:
middeleeuwse monstervolkeren

- in bepaald opzicht een vervolg op het voorgaande beschreven onder 1. In de klassiek-middeleeuwse tijd was de volkenbeschrijving niet gebonden aan een specifiek wetenschappelijk kader. De expansie van de oude wereldverkenning getuigde voortdurend van ‘wonder- en monstervolken’ als men oog in oog kwam te staan met een nieuwe cultuur van buiten de klassieke oikomene.

Mogelijke titel: Volkeren voorbij de Gezichtseinder

___________________________________

3.
Toekomstige publicatie:
de oude mystiek van de mens ten aanzien van
de vogels

- over magische waarden ten opzichte van specifieke vogelsoorten
die in de Oudheid en de middeleeuwen onder de bevolking in zwang waren om er levensvoorspellingen mee te doen. Een van de belangrijkste onderdelen voor dit schrijfwerk vormt de rituele koningskeuze der vogels, die het meest werd toegespitst op de verouderde rituelen rond het Winterkoninkje (Keltisch druïdisme) en het Roodborstje (christendom in vorige eeuwen).

Voorlopige titel:
Koning Roodborstje (en de Moord op het Winterkoninkje) – De Mystiek van Vogels


◄ Terug naar INDEX