misstappen boek.htm

Antropodium

nieuw schrijfwerk van Phons Bakx

De Misstappen van
h
et Levenszaad


deel 1

Het Embryologische Ongeluk


blemmyae, 11e eeuw

oude visies op embryonale monstervorming


dit schrijfwerkstuk gaat in op de allervroegste teratologie ofwel het causale denken over de embryonale monstervorming bij de mens. Vergeleken met de huidige medische wetenschap ontleende de vroegere artsenij haar raadselachtige inzichten uit het oude magische denken, want het ontbrak ten enenmale langdurig aan een evidente empirisch-anatomische lichaamsverkenning. In dit opzicht betuigen de oude registraties hun fysiologische onmacht talloos. Bakx schrijfwerk bestaat uit een aaneenrijging van bizarre verklaringen en conclusies die sinds de Athener Aeschylus (zesde eeuw v.C.) de vrouw onafgebroken vanwege haar menselijke inferioriteit hebben bevooroordeeld.

 

80 p. / prijs: 10 euro (excl.porto) kleurenopdruk omslag
te bestellen bij Stichting Antropodium
per i-meel:
PhonsBakxapestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl

 

 

.