N I E U W E      U I T G A V E     A N T R O P O D I U M

15 juni 2020

Batterista Veneziana

c a t a l o g u s

 1987 - 2019

Larvae etnographica 

________________________________________________________________             

De tijd is rijp om de mas­kers die ik maakte wat nader te om­schrijven.
                Mensen vroegen daar wel naar. Iets over de context toelichten waarin ik bepaalde maskers leerde ken­nen,
en ook hoe ze voor mij tot stand kwamen.
Om ze vervolgens met vast doel voor ogen als ­­per­so­nage de straat op te sturen. Zo verliep het altijd wel een beetje. Maar als iemand er van uit­ gaat dat ik een masker­maker ben
die de vormgeving zelf ook ont­werpt, dan zit die er naast. Want ze zijn praktisch allemaal
met een bepaald volkseigen verbonden, ook al wijk ik daar vaak flink van af.
Ik maak­ alleen maar maskers omdat ik ze boeiend vind om naar te kijken.
                Ik heb Europa er echt niet voor afgereisd. De meest aansprekende 
                gezichtsuit­beel­dingen haal­de ik naar me toe door ze na te maken,
                en zo ontstond aan mijn kant het genoegen om ze opnieuw als
               
maskerpersonage te definiëren. Natuurlijk wil ik ze graag voor
                mijn eigen ogen zien bewegen en dansen, min of meer
               
in de opzet als straattheater.

              _______________________________________________________________________

 

 

Vanaf 1987 zou in Middelburg een discipline zich speci­aal gaan richten op de

kunst van het masker dragen. Al wordt de maskerdracht een ouder­dom

toegeschreven van 40.000 jaar, in die zin had het niets authentiek Zeeuws

of oer-Hollands te bieden. Er zouden in Middelburg doorlopend mas­kers

worden gemaakt en gedragen op basis van inte­resse voor de volken­kunde

van verschillende oude Euro­pese culturen.

De discipline bracht verscheidene maskergroepen voort die door Phons Bakx

in leven zijn geroe­pen en waar gegadigden altijd theatraal aan deel heb­ben

kunnen ­nemen. In deze uitgave wordt verslag gedaan hoe het alle­maal

in zijn werk ging. Aan de achtergronden van sommige masker­persona­ges

die uit Bakx’ handen voort­­­kwa­men, stelde hij voor zichzelf ook iets als

een litera­tuurstudie samen. Die beroept zich hoofdzakelijk op zijn

eigen gedachtengoed en is als onder­deel in deze uitgave inbe­grepen.

Er zijn foto’s van Bakx’ maskers te zien waardoor dit boek zich als

een cata­logus laat bekijken. Zo trekt de chronologie voorbij van

de eerste ‘gemas­kerde bellenman’ uit 1987 tot aan het breed

opgezette «Doden­leger» dat elk najaar nog in de Middelburgse

Nacht van de Nacht als maskergroep naar bui­ten treedt.

______________________

 

de catalogus bevat:
omslag in kleur
pagina's binnenwerk: 130
hoofdstukken:
  9
inhoudsopgave - literatuurlijst
zwart-wit portretfoto's van maskers: 72
portretfotografie: Izz van Elk, Jan Jacobs
foto's van maskerpersonages: meer dan 45
formaat: 20,7 b x 29,4 h
(iets kleiner dan staand A4)
prijs: 7 euro
  - verzendkosten: 4,50 euro

Als U wilt bestellen, gaarne per e-mail, gericht aan:
phonsbakx@gmail.com

of maak direct al 11,50 euro over op rek.nr. NL 36 RABO 033 50 80 669
(zorg ervoor dat uw postadres bij ons bekend is, anders gaat het niet goed)

_______________________________________________________

 

 

  2020, Stichting Antropodium