STICHTING ANTROPODIUM

 Colofon:

achtergronden van
Stichting ANTROPODIUM (bestuur)

Zoals uit de naam van de stichting valt af te leiden,
streeft Stichting Antropodium ernaar
een
podium te brengen voor anthropos, de mens.

Haar hoofdtaak bestaat er dan ook uit om een podium te
scheppen voor antropologisch-wetenschappelijke onderwerpen
in diverse hoedanigheden (CD’s, lezingen, concerten, boekpublicaties)
 

s t a t u t e n     v a n     S t i c h t i n g   A n t r o p o d i u m

het verzamelen, uitdragen en verspreiden van kennis over volkenkundige, cultureel-antropologische en etnomusicologische verschijnselen uit samenlevingsverbanden waar ook ter wereld of stammend uit welk tijdsgewricht ook, alsmede het verzamelen
van voorwerpen en instrumenten die met deze verschijnselen verband houden.

De stichting werd opgericht op 29 mei 1998 te Middelburg
en geregistreerd bij KvK onder nr. 220.42.553


Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

voorzitter:  Linda Boon
secretaris:  André van Eenennaam
bestuurslid:  Jan Zwemer

het secratriaatadres is: van Bourgondielaan 32 – 4333 LR – Sint Laurens
het kantooradres is: Lijsterbeslaan 19 – 4334 BM – Middelburg / tel. 0118 – 624 934

________________________________________

 

 


In het initiële stadium van deze Antropodium-webstek, wilden wij u kennis laten maken met de schrijfwerken, de muziek en de wetenschappelijke onderzoeken die de Nederlandse publicist Phons Bakx door de jaren heen heeft verricht.

Een ander belang in ons streven naar een open webstek, geldt voor al diegenen die zich hoofdzakelijk in het internationale mondharpverkeer willen verdiepen.

Wij wensen u momenten van geluk op deze webstek,
namens het bestuur van Stichting Antropodium

- - - - - - - - - - - - -

 

◄ VORIGE PAGINA