B L O E M L E Z I N G

 

Vergeten Paars  Neglected Violet

op CD     (for the English version, scroll down)

Met genoegen kijken we terug op de
voorjaarsperiode van 2009 waarin het hoogtepunt van
aandacht door het VPRO t.v.-programma ´Vrije Geluiden´
werd gevestigd op Mondharptrio Aubergine 
en hun grootschalig project DE SOUTERRAIN SESSIES.


Méér dan 16 minuten zendtijd kreeg het trio
voor hun klanken, woord en gebaar.  hier aanklikken: en u ziet een deel van Mondharptrio Aubergine
 in VPRO’s t.v.-programma “Vrije Geluiden” (17 mei 2009) 

Het moment is aangebroken dat uit de 
uitgebreide en luisterintensieve uitgave
van de “Souterrain Sessies” (4 cd’s)

[à zie hier voor informatie]
een bloemlezing wordt samengsteld

in de vorm van één cd, onder de ietwat
ongrijpbare, maar toch welluidende titel


 


b l o e m l e z i n g   v a n   d e   s o u t e r r a i n   s e s s i e s

 

 

 

             Vergeten Paars  


   
MONDHARPTRIO AUBERGINE

 

 

 

 

 

 


B L O E M L E Z I N G    V A N   d e   s o u t e r r a i n   s e s s i e s   

 

 

 

Vergeten Paars
MONDHARPTRIO AUBERGINE
links Janus Filius    midden Phons Bakx    rechts Izz van Elk

track              titel
01.  Opening in Rood

               voormalige aanduiding
     
Beweging Drieklank nr 23-22

tijd
456

opnamedatum
23.04.2008

02.  Hang naar Bloesem

      Beweging nklank nr 226-270

624

19.12.2008

03.  Marie in haar Bootje

      Beweging Drieklank nr 202

304

15.10.2008

04.  Vergeten Paars 1

      Beweging Drieklank nr 232

224

26.11.2008

05.  Vergeten Paars 2

      Beweging Drieklank nr 207

139

15.10.2008

06.  Vergeten Paars 3

      Beweging Drieklank nr 219

206

19.11.2008

07.  Poësis

      Beweging Drieklank nr 185

400

08.10.2008

08.  Karakter Raga

      Beweging Tweeklank nr 100

528

09.07.2008

09.  Lied van het Zuiden

      Beweging Drieklank nr 62

513

04.06.2008

10.  Lied van het Westen

      Beweging Drieklank nr 96

345

09.07.2008

11.  Over Heuvels Lopen

      Beweging Drieklank nr 173

340

01.10.2008

12.  Nummer Driehonderd

      Beweging Drieklank nr 300

332

14.01.2009

13.  Soort van Lament

      Beweging Drieklank nr 95

355

09.07.2008

14.  Hysteria 1

      Alternerende Drieklank nr 108

630

13.08.2008

15.  Hysteria 2

      Alternerende Drieklank nr 107-141

339

13.08.2008

16.  Hysteria 3

      Beweging Tweeklank nr 142

220

03.09.2008

17.  Lied van het Oosten

      Beweging Drieklank nr 38

352

07.05.2008

18.  Ontsluitend Krachtlied

      Beweging Drieklank nr 132

301

03.09.2008

19.  Afsluitend Krachtlied

20.  Spattende Sterren

      Beweging Drieklank nr 133
     
Beweging Drieklank nr 184

324
2
28

03.09.2008
08
.10.2008

21.  Lied van het Noorden

      Beweging Drieklank nr 245

246

26.11.2008


 

hang trommel (tr 2), berimbau (tr 8): Izz van Elk - alle improvisaties en composities: Filius / Bakx / van Elk
tijdsduur: 79’41” – uitgave: Antropodium, Middelburg, 2009

 

 

 

 

 

 

 

ER IS OOK EEN ENGELSTALIGE EDITIE  -  THE ENGLISH VERSION

 

 

 


a n t h o l o g y    o f   t h e   u n d e r g r o u n d   s e s s i o n s

 

 

 

Neglected
Violet

   


 
Jew's harp Trio Aubergine

 

 

 

 

 

 

 


F L O R I L E G I U M   O F   T H E  U N D E R G R O U N D   S E S S I O N S

 

 

Neglected Violet

JEW'S HARP TRIO AUBERGINE
left Janus Filius    centre Phons Bakx    right Izz van Elk

track              title
01.  Overture in Red

               former denotation
     
Movement Tritonal nr 23-22

time
456

day of recording
23.04.2008

02.  Desire for Blossom

      Movement Unison nr 226-270

624

19.12.2008

03.  Mary in her Baby Boat

      Movement Tritonal nr 202

304

15.10.2008

04.  Neglected Violet 1

      Movement Tritonal nr 232

224

26.11.2008

05.  Neglected Violet 2

      Movement Tritonal nr 207

139

15.10.2008

06.  Neglected Violet 3

      Movement Tritonal nr 219

206

19.11.2008

07.  Poeses

      Movement Tritonal nr 185

400

08.10.2008

08.  Nature Raga

      Movement Bitonal nr 100

528

09.07.2008

09.  Chant of the South

      Movement Tritonal nr 62

513

04.06.2008

10.  Chant of the West

      Movement Tritonal nr 96

345

09.07.2008

11.  Stepping on Hummocks

      Movement Tritonal nr 173

340

01.10.2008

12.  Number Threehundred

      Movement Tritonal nr 300

332

14.01.2009

13.  Kind of Elegy

      Movement Tritonal nr 95

355

09.07.2008

14.  Hysteria 1

      Alternating Tritonal nr 108

630

13.08.2008

15.  Hysteria 2

      Alternating Tritonal nr 107-141

339

13.08.2008

16.  Hysteria 3

      Movement Bitonal nr 142

220

03.09.2008

17.  Chant of the East

      Movement Tritonal nr 38

352

07.05.2008

18.  Unlocking Mantra

      Movement Tritonal nr 132

301

03.09.2008

19.  Occluding Mantra

20.  Splashing Stars

      Movement Tritonal nr 133
     
Movement Tritonal nr 184

324
2
28

03.09.2008
08
.10.2008

21.  Chant of the North

      Movement Tritonal nr 245

246

26.11.2008


 

hangdrum (tr 2), berimbau (tr 8): Izz van Elk - all improvisations and compositions: Filius / Bakx / van Elk
total time: 79’41” – publisher: Foundation Antropodium, Middelburg (NL), 2009

 

 

 

 

 

 

…en wie interesse heeft voor deze – if you are interested
magnifieke bloemlezing, -
in this beautiful anthology, you can
kan zeker terecht bij Stichting –
purchase this CD at Foundation
Antropodium
(het enige verkooppunt van deze BLOEMLEZING in NL- the only place this CD is sold)

 

postadres: Lijsterbeslaan 19 - 4334 BM - Middelburg
telefoon:
0118 - 624 934

the best is by e-mail: phonsbakx@antropodium.tweakdsl.nlde CD kost 10,= euro
(porto is hier niet bij inbegrepen)
 

overmaking van 10 + 2 euro op
rekeningnummer
33.50.80.669
t.n.v. Phons Bakx levert ook
een goed en direct resultaat op - zogauw
uw overboeking opgemerkt wordt,
krijgt u deze CD thuis toegezonden
(vergeet u op een of andere manier
niét uw postadres te vermelden)

 

  

 

 terug naar overzicht