vanaf 1 februari 2017 als nieuw boek op tafel  

 

                                                                                      [indien u wilt bestellen, moet u naar beneden scrollen]

 

‘De Rondgangers’

Phons Bakx

 

over de verdwenen volkscultuur van

colporteurs, zwervers en koekkramers

in Zeeland, Vlaanderen, Brabant en zuidelijker

  

 

                                                                                           Omslag, ontwerp en foto: Jan Jacobs

 

----------------------- 

 

 

=> U kunt ‘De Rondgangers’
inkijken: vooromslag  /  
p. 41 - p. 46  /
 het woord achterop
(door Andreas Oosthoek)

 

 

 

 

----------------

 

HET BOEK

inhoudsopgave:

8 hoofdstukken

 

1. Colportage voorheen ... blz 9 - 23 
...Metaforen van toepassing - De historische ‘mersenier’ -  Gruuthuser Handschrift

Colportage, fabriekswerk, bedelstaf - Tendensen tot buitenmaatschap­pelijk -

Zwerverbargoens, kramerlatijn - Haarhandel in geheimtaal - Inlossing der zaligheid

 

2. Colportage in de Zeeuwse Delta ....  blz 27 - 38

….Alledaagse loophandel - Een plaag aan venters - Zoals genoemd in de

Schelde-delta - Wie leurt, en wie vent er? - Een hond trekt de kar – Sloehandel -

Strooibiljet gewraakt - Zij die meę de pak gieng’n - Colporteurs, (zo)waar in alle vertakkingen

 

 
3. Van tuutîmm’rs en blauwsel in aolle kleur’n ... blz 41 - 126 

levende herinnering aan colporteurs

 ...op de Zeeuwse eilanden met o.m. Jaopje de Benauwd’eid, D’n Bels, Aote Leut, Eilt Schut, Jaap Jodel,

Dove Dille, Bette Does, Wullempje de Bart, Flupje Spetter, Kees van Tol, Koperen Ko, Lindert-mi-de-Kiste,

Kees-laat-je-scheren, Vrede-op-Aarde, Wanna Koffer, Zekerja, Sies Allo, Slecht’ntiedvoejaopje, Jan Bolijn,

Klaosje Vis, Vrouwen’ęmde, Vrouw Maas, Mina-van-´t-Urgel, Marie Mossel, Johan Daensen, Eénoogje,

Ofte, De Bibber, Keesje Fret, Bertus Roengdoengdoeng en anderen

 

4. Poreus is de landgrens ... blz 129 - 160 

contrabande en sluikhandel

….over armoedesmokkel, suikersmokkel (Heille, Terhofstede), botersmokkkel

(westelijk Zeeuws-Vlaanderen), en rundveesmokkel: specifiek het nachtelijke drama

rond Maurice Gijzels in 1946 in de Robbe-Moreelpolder buiten Sluis

 

 

5. ‘k Gaon a’wao’ de wind me briengt .... blz 163 - 184 

landloperij en bedelarij in de Lage Landen

aan het woord: Albert Kort en Arco Willeboordse

over zwerverschap – de invloed van de Maatschappij der

Weldadigheid in de Zuidelijke Nederlanden

 

 

6. Persoonlijk zwerver, bedelaar ... blz 188 - 276 

in het Zeeuwse Vlaanderen

gaand over: Sloeber (Breskens, Clinge), Huust Krukke (Zaamslag),

Levinus Goethals (Terneuzen), Jan Hoed, Petrus Lebbinck (Ossenisse, Hulst),

Suusje de Boo, Bram de Koker (Zuidzande, Sluis), Guust Aernoudts e.a.

 

7. ‘Zuuv’r  v’rdienste!’ .... blz 279 - 322 

een koekkramer uit Heille die om zijn koekjes liet gokken

enkele vroegere Heillenaren over hun makaronventer

Spieker (Alphons van Vooren 1881-1959)

 

8. Koek of Munt? ....  blz 325 - 368  

kansspelende koekkramers in westelijk Europa

….ter aanvulling op het voorgaande hoofdstuk:

de makaronventers in Vlaanderen, de obliemannen in Antwerpen

en in noordelijke Lage Landen, de karabitjeverkopers van Brabant en Brussel,

de Hippenbuben uit westelijk Duitsland, les marchands de plaisirs van Parijs e.a.

ook over: ‘koek-wordt-munt’, en ‘munt-wordt-koek’ 

 

 

verdere gegevens over het boek

 

uitgave: Antropodium, Middelburg

veldopnamen, interviews, naslagwerken
en geschreven teksten
: Phons Bakx

woord achterop: Andreas Oosthoek

omslag: ontwerp, fotografie: Jan Jacobs

drukwerk: zwart-wit, met fotografie

aantal pagina’s:  378  -  gewicht: 980 gram

afmetingen: 254 x  168  x 27 mm

appendix: namenregister, bronvermelding,
literatuuropgave, verantwoordingen

 

Prijs per boek: 25,00 euro

per boek: portokosten post in NL: 7,00 euro

per boek: portokosten post naar B: 9,50 euro

 

 

Hoe te bestellen?

per post in NL / per post naar B

 

Het liefst een bestelling doorgeven per e-mail....

=>  phonsbakx@antropodium.tweakdsl.nl

 

 

NL >> maak 32,00 euro over op rekeningnr. NL 36 RABO 033 50 80 669

B >> maak 34,50 euro over op rekeningnr. NL 36 RABO 033 50 80 669

ten name van Phons Bakx, Middelburg

 

 

>>>  uit nadeel ondervonden:

bij bestelling per e-mail gaarne uw postadres vermelden,want in de

gegevens van een bankoverschrijving wordt geen postadres vermeld!

 

- - - - - - - - - - - - -  

 

dit boek is in de boekhandel niet verkrijgbaar

 

maar wel is het boek verkrijgbaar bij:

 

West Zeeuws-Vlaanderen:

SLUIS: Zorgcentrum Rozenoord (Hoogstraat 58)

intern => Kasteelweide 4 (begane grond)

 

HEILLE: Café ‘De Tol’  - (adres: De Tol 1)

aan de Belgische grens met Vlaams Middelburg

 

 

Walcheren:

MIDDELBURG (NL):  Bierwinkel Hoplala!  

een VRIJ- & ZATERMIDDAG-winkel

Gravenstraat 14  => www.hoplala.nl