I N H O U D S O P G A A F

van  De OVERZETTERS

 

HOOFDSTUK I

Oud-gedienden

veermannen, varensmannen, mensen op de wal

 

 

11

 

 

33

 

 

52

 

68

 

 

84

 

97

Cees van Klinken

Enorm veel overvaarten,

zeer weinig averij

Lieven Schroevers

Vele gevaren niet gezien,

bovenal daar niet bang voor

Jan Huisman

De soep verwierf grootse naam

Fré Blommaert

Varen beroept zich op

een oerinstinct

Joos Tieleman

Walsoorden transito

Ko van Noorden

Het meeste ging nog

op ellebogenstoom

110

 

 

130

 

 

143

 

 

167

 

184

 

201

 

 

217

Jo van de Repe

Mijn gehoor door

scheeps­motoren beschadigd

Marinus Noordhoek

Altijd alert op het

overzetten van mensen

Johannes Maartense

Een leven lang in scheepsbouw

en motortechniek

Piet Maas

Ik kwam op een schip ter wereld

Willem Wisse

Stoom, om te varen de mooiste

Sjaak Paardekooper

Niets beter nu dan varen

met roerpropellers

noten 1

 

Hoofdstuk II

Reglementaire overzet

taken aan boord, taken op de wal

 

 

 

221

238

 

240

240

 

242

247

 

249

 

252

 

253

 

254

matroos

Dave Koppelaar

Ko Filius

kwartiermeester

Jaap van Dam

Simon Op ‘t Hof

kapitein

Jo Alleijn

Kees de Kruijter

scheepswerktuigkundige

Guus Grootenboer

machinist

Naam niet bekend

buffetbediende

John Brosens

walagent

Arnold Sutin

 

 

256

258

 

263

 

264

 

268

 

 

282

 

283

 

285

 

291

292

verkeersleider

Jaap van Dam en Mark

Onno van Mulken

terreinopzichter

Willy Faas

archiefmedewerkster

Matthy Brand-Wisse

weg- en waterbouwkundige

Piet van de Velde

 

binnendoor

Hetpsd-pâdje’

zoute veren

Willem J. J. Boot

nomenclatuur

Achttien maal Oranje-Nassau

vergankelijk

De sloop

noten  2

 

 

Hoofdstuk III

Het weer, onophoudelijk het weer

de varensman vertelt

 

 

 

298

 

299

 

302

 

303

 

305

 

314

 

318

 

318

 

 

322

 

325

 

 

326

 

331

 

333

 

336

 

mist

Fré Blommaert

Honderd-tien procent alertheid!

Cees van Klinken

Varen op horloge, tabel en kompas

Jo van de Repe

Op de boei varen

Marinus Noordhoek -  Mist bracht grote risico’s met zich mee

Sjaak Paardekooper

Driemaal raak op 25 maart 1982

Arnold Sutin, Jaap van Dam, Mark

De misthoorn of nautofoon

Piet Maas - Op bovendek

de auto’s niet meer zichtbaar

(conform een persbericht)

Oversteek duurde vijf uur

 

storm

Cees van Klinken

Windvang en verzanding

(conform een persbericht)

Lang oponthoud voor laatste afvaart

Fré Blommaert

Paôl’n slaôn…!

(conform persberichten)

Kantelende vrachten

Sjaak Paardekooper

Autowasserij

Arie Molenwijk

psd-bemanning redt
schipbreu­ke­lingen

 

 

 

345

 

345

 

 

347

348

 

349

350

353

355

356

357

358

360

364

 

365

 

371

 

374

31 januari - 1 februari 1953

(scheepsjournaal)

Vlissingen-Breskens

(scheepsjournaal)

Hoedekenskerke-Terneuzen

(scheepsjournalen, verslagen en zegspersonen)

Kruiningen-Perkpolder

Eb gelijk aan de gewoonlijke vloedstand

Beginnende problemen

Een ravage zet zich door

Smeekbede aan de scheepsmotoren

Voorbijdrijvers

De eerste overtocht in de ochtend

Veerpont ‘Willemsdorp’ of ‘Zijpe’

De ‘Willemsdorp’ ging de polder in

De ‘Willemsdorp’ ging de polder uit

Jan Huisman

Verdriet en verliezen op Schouwen

Willem Wisse

Binnenstad Zierikzee

Cees van Klinken

Vele extra uren van overzet

noten 3

 

Hoofdstuk IV

‘Het veer, en ik vaar mee’

passagier en lading

 

 

 

380

 

 

 

383

 

384

 

384

 

 

389

 

390

 

402

 

 

 

406

 

408

 

410

 

410

 

412

 

413

 

414

 

 

 

417

 

418

 

 

 

421

 

 

424

 

 

425

 

426

426

 

428

 

429

 

430

 

432

 

 

433

 

Cecile Volker-van de Vijver

Zevenentwintig uur

Studententijd

Schoudertas in het water

Ria Bukkens-van de Vijver

Zonder hakken over de sloot

F. van Goethem

Veerboot volledig de koers kwijt

Hein Andréa

Paard met huifkar niet zomaar

de veerboot op

Theeuw Mahu

Onze Witt’n

Wim Gelderland

Veertig jaar lang over met vee

Marien Boonman

Met een klepper de ‘Dordrecht’ op

Geduld kan ook worden berekend

Toeterend gezin per auto over

Kleine Alfons

Een boot met veerkracht

Meneer De Koster

Romantisch de zomeravond

Mevrouw Hendriks

Iedereen aan dek danste mee

Mevrouw Verburg

Noodgedwongen per roeiboot

Karel C. Korfker

Het afstellen van kleppen

Utsava Van Den Bekke

Rugbepakking

Margreet de Poorter

Aan polsen en armen de boot af

D’ouwe Saôre

Wachten tot tien uur

Jos Broecke

Een foto van ‘d’Opoe

Jos & Karina Spee-van den Brand

Ontmoeting op de veerboot

leidde tot duurzaam huwelijk

Jacob & Maria Maas-Monjé

Oude raderboten waren leutig

om op te varen

Inez Risseeuw

Buiten besef van tijd

ongeluk en averij

Het verscheiden van

Piet van Daalen

Tunnelvisie

Raadselachtige verdrinking

in veerhaven

Sjaak Paardekooper

Matroos door noodlot getroffen

Meneer U / familie K

Wat is er eigenlijk gebeurd?

Meneer Cevaal

Springen naar de verdrinkingsdood

Meneer Van Hoepen

Veilig gevoel flink op de

proef gesteld

F. van Goethem

Dieselmotor schoot in gang

 

438

 

 

439

 

441

 

442

 

 

444

 

 

448

 

 

 

450

 

 

451

451

452

 

 

453

 

454

 

454

 

455

 

 

456

456

 

 

457

 

 

 

459

460

462

463

467

470

476

478

480

Jan Geurtz

Het wateroppervlak kwam
niet naderbij

Mevrouw Lobbenzoo

‘Prinses Irene’ op een strekdam (1)

Meneer De Kraker

‘Prinses Irene’ op een strekdam (2)

David Hannewijk

‘Prinses Beatrix’ ramt fuikpalen

artistiek is de hand

Otto Veenhoven

Op de veerboot schreef ik de
liefdesthriller «Rosanne»

Pieter Schoonheim

Scheepsbenodigdheden

Kleine romance

Doorstromen

Vlissingen dronk

Suiker

(conform persbericht)

Voorkruipers ‘bekeurd’

Bladzijden uitscheuren

Phons Bakx

Dag van de zwanenzang

dichtwerk

Schrijversgroep Pennevreugd

Onbekend 1 / Onbekend 2

M.M. Bakx-Clyncke

The Liner

Sip Beth

Als de veerman is vertrokken

André van der Veeke

Vlissingen aan de Lethe

het penseel

Huib Rademakers

Piet Rijken

 

poëtasterije

Theeuw Mahu

De veerboot van a tot en met z

 

het syndicaat

De volksbeweging rond Vrije Veren

Groeiende onrust

Zwaardere lasten voor vervoersbedrijven

Toename van protesten

Een rebel in Sint-Jansteen

Dag van het grootschalige protest

Aansluiting bij België

Beschouwing over Honoré Colsen

noten  4

 

 

 

Hoofdstuk V

Destructors

de Zeeuwse wateren in de Tweede Wereldoorlog

 

 

485

 

 

 

492

493

 

505

 

511

Matthy Brand

Dossier: vierenhalf jaar

machtsovername

(archieffoto’s)

Vaar-onklaar

Gaby de Milliano-Plasschaert

Wegrennen van de plek des doods

Jan Niessler

Passages uit een dagboek

Jaap Maas, Maria Maas-Monjé

In Breskens gingen alle

legers tekeer

516

 

 

518

 

520

 

 

527

Abraham Cruson

Veerboot beschoten,

rouwkoets aan boord

Jan Huisman

Overrompelende mitraillades

Joos Tieleman

Stagnatie en censuur op

de postdoorvoer per veer

noten 5

 

 

 

Hoofdstuk VI

Veren alom

historische veren in de Scheldedelta

 

 

 

532

535

537

 

 

 

541

546

547

549

551

 

553

 

557

558

 

 

560

Honderd-drieëndertig veren

De stroom hield niet in

Vanwaar geen Noorder- of Zuiderschelde?

 

zeeuws-vlaanderen

Rondom het Zwin

Vlammenwoede in Scherpbier

De Passegeule

Gereglementeerde veer van kracht

Oeverwaden, sliklopen, killedragen

Raderwielen, schoorsteenpijpen

en veel zwarte rook

Gecombineerd vervoer

Borssele - Hoofdplaat

 

midden zeeland

De pennybootjes van Vlissingen

566

567

569

570

572

573

576

 

 

581

585

 

594

597

601

601

604

Het veerhuis met de fles

Roeien tussen twee ‘Abeeles’

Een veer dubbel en dwars

De Kulk - Nieuwe Kraaijertsedijk

Groot Sloe

Voetreis door Zeeland

Lotgevallen rond de ‘Thor VII’

 

noordelijk zeeland

Veerman mensenredder

Stuivertje wisselen tussen

veerpont en verkeersbrug

Verend tussen Oud en Nieuw

Obsoleet Viane

Allerstrak in maatwerk

Tweemaal het halve werk

noten  6

 

 

608   Literatuur / Colofon / Voor bemiddelende en bijzondere

         medewerking, dank aan…

609   Verantwoording door de schrijver

612   Indien u dit boek wilt bestellen >>>> neem e-mail contact op met de uitgever: phonsbakx@gmail.com