Verschenen per 1 juni 2018 als boek op tafel

nu in 2021 op verzoek in beperkte oplage heruitgegeven

 

                                                                                                                                                                                                  Omslag ontwerp: Jan Jacobs

             

 

 

    ARCHIEF  RADIOBANDEN

                        

    Phons Bakx (auteur, samensteller)

 

                             

                                               Tegenwoordig wordt in Zeeland nog minimaal mensen tussen

                                       de eigen landsdelen en eilanden per veer overgezet. Dat lag

                                       vóór 2003 anders, en ver daarvoor zelfs nog veel anders.

                                       Want veerboten met verschillende capaciteit, vormden destijds

                                       een verschijnsel dat altijd tot de Scheldedelta heeft behoord.

 

                                       Vanuit de laatste overleveringen van varensmensen en veermannen bij de PSD werd

                                       een leesboek samengesteld waarin een aantal oud-medewerkers utvoerig hun verhaal doen

                                       over hoe zij het veermansberoep hebben beleefd, en wat de taken aan boord

                                       zoal voor hen meebrachten.

                                       Het hoofddeel van het boek wordt besteed aan twaalf gearchiveerde gesprekken

                                       met mensen die tot een oudere garde behoorden van de Zeeuwse veerdiensten.

                                       In de door hen aangedragen onderwerpen staat de overzet over de Westerschelde-rivier

                                       beslist het meest centraal, waarschijnlijk ook omdat de reglementaire veerdiensten

                                       daar het meest en het langst gehandhaafd bleven.

 

                                       Ondanks dat hun taken sterk met techniek en nautiek verbonden zijn,

                                       worden vaarkunst en scheepstechniek in ‘De Overzetters’ niet uitzonderlijk benadrukt.

                                       Het boek is een unieke her-kennismaking met de diversiteit van het historische

                                       beroep van de veerman met al het toebehoren dat hem omringde.

                                       Er is aandacht ingeruimd voor de individuele verslaggeving uit de groep

                                       der passagiers, waarom het eigenlijk ook allemaal te doen is geweest. Want ook zij

                                       blijken nu en dan uitzonderlijk spannende en zeer benauwende momenten

                                       op de boten te hebben moeten doorstaan, omstandigheden die zich in niets met

                                       de benardheden op het droge laten vergelijken.

 

                                       Er wordt oude historie omschreven en in beeld gebracht over veerlijnen die

                                       in grote getale binnen het oude delta-eilandrijk werden geëxploiteerd, nog vóórdat

                                       er van wakers, slapers, dromers, bruggen, wegenbouw, inpoldering, af- en indamming

                                       en waterkeringen in de Scheldedelta eigenlijk maar sprake was.

 

                                       De perikelen te water tijdens de Tweede Wereldoorlog worden belicht, alsook

                                       de opgesplitste taakverdelingen aan boord van een veerboot. De aanwezige                                        

                                       weersgesteldheden worden voor het voetlicht gebracht, een omstandigheid waar de

                                       veermannen eigenlijk altijd doorheen moesten, en waar ze nu en dan ook

                                       flink mee te kampen hebben gehad.

 

                                       ‘De Overzetters’ is een lijvig document dat zich niet zomaar op één lijn laat plaatsen

                                       met voorgaande publicaties over het Zeeuwse veerwezen. Het pretendeert absoluut

                                       geen wetenschapsboek te zijn, maar wel een boek voor mensen die hun

                                       interesse voor de vroegere Provinciale veerboten van Zeeland nog volledig intact hebben.

 

                                               de uitgever

 

 

>> inhoudsopgaaf

                                                          

 

                                               gegevens over het boek

 

                                                           uitgave: juni 2018 / heruitgave 2021: Antropodium, Middelburg

                                                 met gebruikmaking van: Antropodium Archief Radiobanden, 2002-2003

                                                           veldopnamen, interviews, naslagwerken en geschreven teksten: Phons Bakx

                                                 foto’s, naslagwerk, veldonderzoek, omslagontwerp: Jan Jacobs

                                                 woord achterop: Andreas Oosthoek  >>zie ACHTEROP

                                                 aantal meewerkende zegspersonen: 67

 

                                                 druk binnenwerk: zwart-wit / met illustraties

                                                 pagina’s:  612 / afmeting: 254 x  168 x 35 mm

                                                 hoofdstukken (primaire indeling): zes

                                                 appendix: medewerkers, verantwoording

 

                                                 prijs per boek:  35,00 euro

                                                 portokosten post binnen NL: 7,95 euro

                                                 portokosten post voor België: 11,50 euro (<= dit bedrag kan variëren)

 

 u kunt dit boek het beste per e-mail bestellen:

 

e-mail:

phonsbakx@gmail.com

 

 

dit boek is in de boekhandel niet te verkrijgen