per 10 april 2018

als nieuw boek op tafel

                                                                     

                                                                    ontwerp: Jan Jacobs

                  

                     De Overzetters

                  verteld door Zeeuwse veerbootmannen,

                  machinisten en passagiers

 

                  over veerboten, veerhavens, ladingen, hoefgangers,

                  verkeer, het weer en hun talloze overtochten

                  op de Zeeuwse stromen

 

                        ARCHIEF  RADIOBANDEN

                     

                  Phons Bakx

 

                             

                                                           Tegenwoordig bedeelt Zeeland nog minimaal mensen tussen

                                            de eigen landsdelen (eilanden) per veer over te zetten. Dat lag

                                            vóór 2003 anders, en verder daarvoor zelfs nog veel anders.

                                            Want veerboten met verschillende capaciteit, vormden destijds

                                            een verschijnsel dat altijd tot de Scheldedelta heeft behoord.

 

                                            Vanuit de laatste overleveringen van varensmensen en veermannen bij de PSD is

                                            een leesboek samengesteld waarin een aantal oud-medewerkers hun verhaal doen

                                            over hoe zij het veerberoep hebben beleefd, en wat de taken zoal voor hen meebrachten.

                                            Het hoofddeel van het boek is besteed aan een twaalftal gearchiveerde gesprekken

                                            met mensen die tot een oudere garde behoorden van de Zeeuwse veerdiensten.

                                            In de door hen aangedragen onderwerpen staat de overzet over de Westerschelde-rivier

                                            wel het meest centraal, waarschijnlijk ook omdat de reglementaire veerdienst daar

                                            het langst gehandhaafd       bleef.

 

                                            Ondanks dat de varensmannen en al hun taken sterk met techniek en nautiek zijn

                                            verweven, worden vaarkunst en scheepstechniek in ‘De Overzetters’

                                            niet uitzonderlijk benadrukt. Het boek is een unieke her-kennismaking met de

                                            diversiteit van het historische beroep van de veerman met al het omringende

                                            toebehoren. Er is aandacht ingeruimd voor de individuele verslaggeving uit de groep

                                            der passagiers, waarom het eigenlijk ook allemaal te doen is geweest. Want ook zij

                                            blijken nu en dan uitzonderlijk spannende en benauwende momenten op de veerboten te

                                            hebben moeten doorstaan, omstandigheden die zich in niets met de benardheden

                                            op het droge laten vergelijken.

 

                                            Er wordt oude historie in beeld gebracht over veerlijnen, die

                                            in grote getale binnen het oude delta-eilandrijk werden

                                            geëxploiteerd in tijden dat er van wakers, slapers, dromers, bruggen, wegenbouw,

                                            af- en indamming en waterkeringen in de Scheldedelta eigenlijk nog geen sprake was.

 

                                            De perikelen te water tijdens de Tweede Wereldoorlog komen aan bod, alsook

                                            de opgesplitste taakverdelingen aan boord. De alom aanwezige weersgesteldheden

                                            treden voor het voetlicht, een omstandigheid waar de veermannen eigenlijk

                                            altijd doorheen moesten, en waar ze nu en dan ook flink mee te kampen hebben gehad.

 

                                            ‘De Overzetters’ is een lijvig document, dat zich niet zomaar op één lijn laat plaatsen

                                            met eerdere publicaties over het Zeeuwse veerwezen. Het pretendeert absoluut

                                            geen wetenschapsboek te zijn, maar wel een boek voor mensen die hun

                                            interesse voor de vroegere Provinciale veerboten van Zeeland echt nog intact hebben.

 

                                                           de uitgever

 

 

>> inhoudsopgaaf

                                                          

 

gegevens over het boek

 

                                                 uitgave: Antropodium, Middelburg, 2018

                                                 met gebruikmaking van: Antropodium Archief Radiobanden, 2002-2003

                                                           veldopnamen, interviews, naslagwerken,

                                                 en geschreven teksten: Phons Bakx

                                                 foto’s, naslagwerk, veldondezroek, omslagontwerp: Jan Jacobs

                                                 woord achterop: Andreas Oosthoek  >> ACHTEROP

                                                 aantal zegspersonen: 67

 

                                                 druk binnenwerk: zwart-wit / met illustraties

                                                 pagina’s: 606 / afmeting: 254 x  168 x 35 mm

                                                 hoofdstukken (primaire indeling): 6

                                                 appendix: medewerkers, verantwoording

 

                                                 prijs per boek: 32,00 euro

                                                 portokosten post binnen NL: 7,00 euro

                                                 portokosten post voor België: 10,00 euro 

 

 indien u per e-mail wilt bestellen:

 

e-mail: phonsbakxapestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl

 

 

dit boek is in de boekhandel niet te verkrijgen