per 10 april 2018

als nieuw boek op tafel

 

                                                                                                                                ontwerp: Jan Jacobs

                  De Overzetters

                  verteld door Zeeuwse veerbootmannen,

                  machinisten en passagiers

 

                  over veerboten, veerhavens, ladingen, hoefgangers,

                  verkeer, het weer en hun talloze oversteken

                  op de Zeeuwse stromen

 

                        ARCHIEF  RADIOBANDEN

                     

                  Phons Bakx

 

                             

Tegenwoordig bedeelt Zeeland minimaal per veer mensen

tussen de eigen landsdelen (eilanden) over te zetten. Dat lag

vóór 2003 anders, en verder daarvoor zelfs nog veel anders.

Want veerboten met verschillende capaciteit, vormden destijds

een verschijnsel dat altijd tot het Scheldebekken heeft behoord.

 

Vanuit de laatste overleveringen van varensmensen en veermannen bij de PSD is

een leesboek samengesteld waarin een aantal oud-medewerkers hun verhaal doen

over hoe zij het veerberoep hebben beleefd, en wat de taken zoal voor hen meebrachten.

Het hoofddeel van het boek is besteed aan een twaalftal gearchiveerde gesprekken

met mensen die tot een oudere garde behoorden van de Zeeuwse veerdiensten.

In de door hen aangedragen onderwerpen staat de overzet over de Westerschelde-rivier

het meest centraal, wellicht omdat de reglementaire veerdienst daar het langst gehandhaafd bleef.

 

Ondanks dat de varensmannen en al hun taken sterk met techniek en nautiek zijn

verweven, worden vaarkunst en scheepstechniek in ‘De Overzetters’

niet uitzonderlijk benadrukt. Het boek is een unieke her-kennismaking met de

diversiteit van het historische beroep van de veerman met al het omringende

toebehoren. Er is aandacht ingeruimd voor de individuele verslaggeving uit de groep

der passagiers, waarom het eigenlijk ook allemaal te doen is geweest. Want ook zij

blijken nu en dan uitzonderlijk spannende en benauwende momenten op de veerboten te

hebben moeten doorstaan, omstandigheden die zich in niets met de benardheden

op het droge laten vergelijken.

 

Er wordt oude historie in beeld gebracht over veerlijnen, die

in grote getale binnen het oude delta-eilandrijk werden

geëxploiteerd in tijden dat er van wakers, slapers, dromers, bruggen, wegenbouw,

af- en indamming en waterkeringen in het Scheldebekken eigenlijk nog geen sprake was.

 

De perikelen te water tijdens de Tweede Wereldoorlog komen aan bod, alsook

de opgesplitste taakverdeling aan boord. De alom aanwezige weersgesteldheden

treden voor het voetlicht, een omstandigheid waar de veermannen eigenlijk

altijd doorheen moesten, en waar ze nu en dan ook flink mee te kampen hebben gehad.

 

‘De Overzetters’ is een lijvig document, dat zich niet op één lijn laat plaatsen

met voorgaande publicaties over het Zeeuwse veerwezen. Het pretendeert absoluut

geen wetenschapsboek te zijn, maar wel een boek voor mensen die hun

interesse voor de vroegere Provinciale veerboten van Zeeland echt nog intact hebben.

 

de uitgever

 

 

                                       inhoud

 

                                     De oudere garde ..... 11

                                                                          Cees van Klinken - Lieven Schroevers - Jan Huisman - Marinus Noordhoek -

                                                                          Johannes Maartense - Fré Blommaert - Ko van Noorden - Jo van de Repe -

                                                                          Sjaak Paardekooper - Willem Wisse - Joos Tieleman - Piet Maas

                                   II  Reglementaire overzet ..... 221

                                                                          matroos - kapitein - kwartiermeester - scheepswerktuigkundige - machinist - verkeersleider

                                                                          walagent - terreinopzichter - archiefmedewerkster - weg- en waterbouwkundige - buffetbediende

                                  III  Het weer, altijd het weer ..... 295

                                                                          mist - storm - 31 januari/1 februari 1953

                                  IV  De overvaarder vertelt ...... 370

                                                 Destructors .... 487

                                                           de bezettingsjaren 1940-1944

                                  VI  Veren alom .... 534

                                                           historische veren in de Scheldedelta

 

                                                           gegevens over het boek

 

                                                 uitgave: Antropodium, Middelburg, 2018

                                                 met gebruikmaking van: Archief Radiobanden (Antropodium), 2002-2003

                                                           veldopnamen, interviews, naslagwerken,

                                                 en geschreven teksten: Phons Bakx

                                                 foto omslag en omslagontwerp: Jan Jacobs

                                                 woord achterop: Andreas Oosthoek

                                                 zegspersonen: 67

 

                                                 druk binnenwerk: zwart-wit / met illustraties

                                                 pagina’s: 608 / afmeting: 254 x  168 x 35 mm

                                                 hoofdstukken (primaire indeling): 6

                                                 appendix: medewerkers, verantwoording

 

 

                                                 prijs per boek: 32,00 euro

                                                 portokosten post binnen NL: 7,00 euro

                                                 portokosten post voor België: 10,00 euro 

 

 indien u per e-mail wilt bestellen:

 

e-mail: phonsbakxapestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl

 

 

dit boek is in de boekhandel niet te verkrijgen