c a t a l o g u s  - Antropodium-uitgave januari 2024


 indien u wilt bestellen: phonsbakx@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

catalogus tekeningen, schetsen, studies,
                                                                                                        doorkijkjes, schilderijen, droedels,
                                                                                                        pennevegen en picturalia zonder weerga,
                                                                                                       gemaakt door

 

vader   Jacques Bakx 
oom    Karel Bakx

neef    Tom Bakx         

                              zoon, neef   Phons Bakx

 

                                                                                         teksten   Phons Bakx

                                                                                      fotografie   Marina van den Boogaart

                                                                                                                                                          © januari 2024, Antropodium, Middelburg

 

 

Geachte mensen, geïnteresseerden,

In het afgelopen halfjaar van 2023 heb ik een schilderijencatalogus samengesteld. Met deze catalogus open
ik een 'picturaal oeuvre', dat ik minimaal 43 jaar lang als een besloten dagboek bewaard heb, en waaraan
ik bij wijze van opruiming van mijn huis, nu publiekelijke openbaarheid geef door al mijn teken- en schilderwerken
in een handzaam catalogusboek in kleurendruk uit te geven. Het gaat om meer dan vierhonderd afbeeldingen
van mijn eigen hand. Met dit openbaar maken concentreer ik me het sterkst tot mijn eigen familiaire nageslacht.
En doordat ik er familie bij betrok, was het slechts een klein stapje om ook enkele andere Bakx-familieleden
bij deze publicatie te betrekken, die zich ook inlieten met het maken van beeltenissen uit de vrije schilders-
en tekenhand.

Vader Jacques Bakx, oom Karel Bakx en mijn neef Tom Bakx
Als eerste geef ik aandacht aan het schilders- en tekenoeuvre van mijn eigen vader Jacques Bakx, aan wie ik
tenslotte de inwijding tot het teken- en schildersambacht in de jaren ’60 volledig te danken heb. Van hem
passeert zo’n dertigtal werken de revue. Daarna geef ik ruimte aan twee gast-familieleden, namelijk mijn
oom Karel Bakx uit Sluis en mijn neef Tom Bakx uit Boxtel. Hun aanwezigheid is echter met een bescheiden
aantal teken- en schilderwerken vertegenwoordigd: Karel met negen werken, Tom met zeven.

Als laatste van dit familiecluster neem ik zelf de beurt en doopte het resterende gedeelte van de catalogus
om in ‘Een loopje met de kosmos’, een omtrekkende titel die ik de andere familieleden wel had te onthouden.
Die titel pretendeert uiteraard een omslachtig oeuvre, waarin begrippen als ‘tekening’ of ‘schilderij’ waar-
schijnlijk direct al beter door termen als ‘droedels’, ‘schetsen’ en ‘picturalia’ kunnen worden vervangen.
Ik ben er trots op om dit stuk ‘besloten picturaal verleden’ op deze manier openbaar te maken. De meesten
mensen uit mijn latere leven zullen dit werk van mij dan ook niet of slechts voor een deel kennen.Document humain égotique
De catalogus Vier BAKX-en maakt onderdeel uit van een tweedelige ‘Document humain égotique’. In de nabije
toekomst kan van mij nog een aantal beschrijvingen worden verwacht die de omstandigheden uittekenen waarin
wij als klein gezin Bakx-Clyncke tussen 1949 en 1974 in Zeeuws-Vlaanderen opgroeiden. Hiermee wil ik zeggen,
dat ik me als jongste en laatstlevende van de vier gezinsleden geroepen voel om elk van ons afzonderlijk als
persoon in woorden uit te tekenen: mijn moeder, mijn vader, mijn zus en ikzelf. Beschrijvingen die prijsgeven
hoe de onderlinge verhoudingen zich binnen dit gezinsleven hebben ontwikkeld. Vanzelfsprekend komen mijn
vader en ik in deze catalogus al voor een belangrijk deel aan bod vanwege ons vroeger tekenwerk. Anderzijds is
het voor mij ook belangrijk om deze beschrijvingen stuk voor stuk aan de familiejongeren na mij over te dragen,
want zij weten eigenlijk amper wie wij als (groot)ouders waren en door welke leefomstandigheden wij werden gevormd.

Over de catalogus
auteur en teksten:
Phons Bakx
co-auteurs: Jacques Bakx, Karel Bakx en Tom Bakx
fotografie: Marina van den Boogaart
titel:  
Vier BAKX-en’
subtitel: Een loopje met de kosmos
uitgeverij: Antropodium
druk: in kleur
aantal pagina’s: 424 pag.
omslag: harde kaft
afmetingen: hoog 30 cm, breed 22 cm, dik 3,3 cm
uitklapbare pagina’s: 1 (A3-formaat pagina)
prijs van de catalogus: 45,00

porto verzending per post: 7,95 (voor Nederland)
bestellen per post is mogelijk: het bedrag + porto overmaken op
rek. nr. NL 36 RABO 033 50 80 669 ten name van AFE Bakx (Middelburg)

 

 

Voor uw vragen of als u wilt bestellen, kies e-mail: phonsbakx@gmail.com

 

 

Er is een bespreking over de catalogus opgesteld in ‘De Internetbode’ op p. 5