M O N D H A R P

 

 


Literatuur

 Antropodium mondharp CD's

 Mondharp Ensembles


Poster (uitverkocht)

Hoe wordt een mondharp bespeeld?
(een handleiding)

meer over de mondharp vindt u op de Engelstalige vleugel van deze webstek
In het Engels heet de mondharp
Jew’s harp hier aanklikken
voor een overzicht

de mondharp in de systematiek van muziekinstrumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


L I T E R A T U U R

DE GEDACHTENVERDRIJVER
De Historie van de Mondharp


Phons Bakx
monografie - Nederlandstalig
standaardwerk voor de mondharp

 

Als gedachten zich laten verdrijven:
DE KLEINOODWAARDE
VAN DE MONDHARP

Phons Bakx
cahier - beknopte monografie - 24 pag.

  


Wat voor een muziekinstrument is de mondharp eigenlijk? 

 

 

 Voor al uw correspondentie, gebruik e-mail
phonsbakxapestaartgmailpuntcom

 

 

 

 

 

Op de Engelstatige vleugel vindt u de volgende, extra onderwerpen
over de mondharp. In het Engels heet de mondharp:
Jew's harp.

Beknopte literatuur (in Engels, ook in Duits & Frans)
Jew's harp literature

Internet mondharpverkeer (32 doorverbindingen)
International Jew's harp traffic

Besprekingen en foto's van 62
mondharpen uit de gehele wereld
Reviews about 62 Jew's harp specimens